Optimeret for IE6.0 - 1280x1024

  Om Os Nyt Spørgsmål? - Så send en mail       <% Tid = Left(Time, 8) Dato = Day(Date) Maned = (MonthName(Month(Date))) Ar = Year(Date) Response.write("

  "& Dato & " " & Maned & " " & Ar & "") %>

     

Du valgte...
Materialer

 

  Tilbage
 
Generelt

 
-Kort Beskrivelse
  |
  Links

Materialer udvendig
 
-Sten & fuger
  |
  Tag & Tagrender
  |
  Vinduer
  |
  Døre
  |
  Fliser ude/inde
  |
 
Lys

Materialer indvendig
 -Gulve
  |
  Varme
  |
 
Vægge
  |
 
Lofter
  |
 
Køkken
  |
  Hårde hvidevare
  |
  Bad & toilet
  |
 
Skabe & inventar
  |
 
Døre
  |
  Brændeovn
  |
 
El, Netværk, tele m. m

 
 

Materialer Lofter

Som materialer til lofter i hele huset anvendes gipsplader. Stilen bliver glatte hvide lofter med højt til kip. Der indsættes plader med lyddæmpende egenskaber. I gipslofterne indbygges/integreres både spot og lysskinner. Her følger informationer omkring gips og dets mange egenskaber. 

Gipslofter sikrer en kombinationen af designmuligheder, tekniske og akustiske egenskaber, samt et bredt produktsortiment giver optimale betingelser for den projekterende. Uanset hvor i byggeriet, der skal projekteres lofter, giver gips ofte helt nye kreative muligheder, og opfylder de højeste arkitektoniske og tekniske krav samt krav til et godt indemiljø.

Effektiv akustik og lyddæmpning
Når der installeres et gipsloft med lyddæmpende egenskaber, fås en rigtig god akustik i lokalet. Der fås flere udgaver af perforerede loftplader som er forsynet med en effektiv akustikfilt på bagsiden. Dermed "opsuges" støjen. Resultat: Et behageligt lydmiljø, langt bedre end de officielle krav til akustik og efterklang – til glæde for lokalets brugere.

Egenskaber for gipsplader
Brandhæmmende
: Gipsplader indeholder ca. 20% krystallisk bundet vand. Hvis pladen udsættes for brand, frigøres det bundne vand i form af vanddamp, hvilket forsinker/forhindrer brandspredningen.

Påvirkning af fugt: Ved relativ luftfugtighed over 90% påvirkes gipspladernes holdbarhed og stivhedsegenskaber mærkbart. Gipsplader skal derfor ikke anvendes i lokaler, hvor den relative fugtighed konstant overstiger 90%. Perforerede plader (Gyptone Akustik) må kun anvendes ved normal rumtemperatur med relativ fugtighed på maks. 70%.

Påvirkning af temperaturer: Gipspladerne bør ikke udsættes for temperaturer over 50° C i længere tid, da dette medfører nedsatte styrkeegenskaber. Dette må tages i betragtning ved opsætning af elradiatorer og lysstofrør. Pladerne påvirkes ikke mærkbart ved lave temperaturer.

Formstabil: I forhold til andre pladematerialer påvirkes gipspladernes dimensioner kun i ringe grad af varierende fugt- og temperaturforhold. Dette sikrer optimale betingelser for, at spartlede samlinger forbliver intakte, samt at konstruktionerne forbliver lyd- og lufttætte.

Påvirkning af biologiske angreb: Gipspladerne angribes ikke af mikroorganismer, rødsvampe eller lignende under normale betingelser.

Arbejdsmiljø: Gipspladerne kan håndteres og bearbejdes uden risiko for helbredet. Af ergonomiske hensyn bør man tilstræbe anvendelse af gipsplader i Ergo-formatet (900 mm pladebredde).

Akustiske egenskaber: Da gipsplader er relativt tunge og samtidig bøjelige, har de lav resonansfrekvens og høj koincidensfrekvens. De er derfor ideelle i lydisolerende væg- og etagekonstruktioner. Lydisoleringen er afhængig af væggens opbygning, såsom lægteafstand, afstand mellem gipspladerne (vægtykkelse) samt lydabsorption i hulrummet mellem pladerne.

 Information om gips i boligen

Links:

     Gyproc dansk producent af gipsplader

     Danogips dansk producent af gipsplader
    


 

 

 


 

 
  © 2003: Design by Frank Nolting.